Decyzja w tej sprawie zapadnie prawdopodobnie w pierwszych dniach kwietnia.

Według naszych informacji, najbliższe przyjęcia jest rozwiązanie zakładające, że Agencja Rezerw Materiałowych stopniowo, przez dziesięć lat, będzie wykupywać zapasy zgromadzone przez przedsiębiorców. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że wyda na ten cel około 1 mld zł rocznie.

Obecnie to właśnie producenci i importerzy paliw zobligowani są do utrzymywania większej części rezerw. Rząd chce to zmienić: ma zamiar zastąpić opłatami celowymi obowiązek fizycznego tworzenia rezerw.

>>>Więcej informacji: Kierowcy nie zrzucą się na rezerwy paliwowe


p