W lutym 2010 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9 proc. w skali roku i o 0,2 proc. w skali miesiąca - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W styczniu wzrost wyniósł +3,5 proc. r/r - nieco mniej niż prognozowano (+3,6 proc.) - i +0,6 proc. r/r (prognoza +0,5 proc.)

Wzrost inflacji jest coraz niższy, tak więc odpada jeden z powodów dla których Rada Polityki Pieniężnej mogłąby podnieść stopy procentowe.