"Bank Światowy podwyższa prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2010 roku do 2,5-3 proc. z 2,2 proc. wcześniej" - poinformował dziennikarzy Kaspar Richter, starszy ekonomista Banku Światowego.

"W 2010 wzrost w przedziale 2,5-3 proc. jest osiągalny. Podnosimy naszą prognozę, ponieważ sądzimy, że dynamika z IV kwartału utrzyma się w 2010 roku i nastąpi pewne ożywienie w UE, gdzie wzrost będzie 1 proc. Ryzyka dla prognozy są zrównoważone" - powiedział.