Od nowego naboru wniosków na dofinansowanie e-usług w ramach programu Innowacyjna Gospodarka na ten rok zmieniają się kryteria i procedura ich składania. Dotacje otrzymają najwyżej ocenione projekty. Data złożenia wniosku nie będzie miała wpływu na przyznanie dofinansowania. Zmiany wynikają z zaleceń unijnych.

"Przedsiębiorcy nie będą musieli już osobiście dostarczać dokumentów i oczekiwać w kolejkach. Składanie wniosków będzie odbywać się tylko przez internet. O tym czy projekt zostanie zakwalifikowany zadecyduje jego jakość, innowacyjność i efektywność ekonomiczna" - napisano.

W ramach konkursu przedsiębiorca złoży tylko jeden wniosek o dotację. Ponadto wprowadzone zostaną również nowe kryteria oceny merytorycznej. Mają one umożliwić stworzenie jednoznacznego rankingu najlepszych projektów. Wnioski przedsiębiorców nie będą mogły zająć pozycji ex aequo.

Resort przypomniał, że zwiększono o 100 mln złotych pierwotną kwotę dotacji (135 mln złotych) na konkurs ogłoszony w październiku 2009 roku. Po zwiększeniu puli przedsiębiorcy mogli w sumie uzyskać 235 mln złotych dofinansowania. Nie ma możliwości dalszego zwiększenia kwoty dotacji w ramach naboru z października 2009 roku. Program powinien być zrealizowany do 2013 roku.