"Spółka oraz jej akcjonariusze czynią wszelkie starania, by giełdowy debiut PZU mógł odbyć się w połowie maja, w oparciu o wyniki finansowe za 2009 rok. Termin ten jest ważny dla akcjonariuszy PZU, ponieważ oferta publiczna firmy ma być skierowana m.in. do rynku amerykańskiego" - podkreślił wiceszef resortu skarbu.

Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami dotyczącymi obrotu papierami wartościowymi, by oferta publiczna mogła być skutecznie przeprowadzona z udziałem amerykańskich inwestorów, powinna się odbyć do 135 dni od zamknięcia okresu sprawozdawczości emitenta.

Wiceminister zaznaczył, że oferta będzie skierowana do krajowych inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz zagranicznych. Ocenił, że 6 mln akcji PZU (ok. 1/3 walorów spółki, która ma być sprzedana na giełdzie) powinno trafić do indywidualnych inwestorów. Może to być ok. 200-250 tys. inwestorów.

PZU złożyło we wtorek prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego.

Wiceminister skarbu podkreślił, że na giełdzie zostanie sprzedanych 20 proc. walorów spółki. Chodzi o 14,9 proc. akcji PZU wniesionych do spółki specjalnego przeznaczenia Kappa (z czego 10 proc. akcji Eureko, a 4,9 proc. akcji Skarbu Państwa) oraz 5 proc. walorów PZU, należących do holenderskiego ubezpieczyciela i zadeklarowanych do sprzedaży w październikowej ugodzie.

Efektem zawartej na początku października ub.r. ugody między MSP a Eureko jest odzyskanie przez SP kontroli nad spółką i wypłata holenderskiemu ubezpieczycielowi 4,77 mld zł, z czego 3,55 mld zł z dywidendy specjalnej PZU, przynależnej Skarbowi Państwa. Dodatkowo 1,224 mld zł trafi do Eureko ze sprzedaży 4,9 proc. akcji PZU, które SP wniesie do spółki specjalnego przeznaczenia - Kappa.

czytaj dalej


Pod koniec listopada ub.r. PZU wypłacił 12,75 mld zł zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2009 rok. Skarb Państwa ma 55 proc. akcji PZU, a Eureko 32 proc. Z dywidendy do Eureko trafiło około 7 mld 757 mln zł; 3 mld 473 mln zł do Skarbu Państwa, a ponad 1,5 mld zł do pozostałych akcjonariuszy.

Na początku grudnia ub.r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU upoważniło zarząd do podjęcia działań mających na celu przygotowanie spółki do wejścia na giełdę do końca 2012 roku. Minister skarbu Aleksander Grad oceniał w listopadzie, że do oferty publicznej spółki mogłoby dojść w pierwszym półroczu 2010 r.

PZU to największa grupa ubezpieczeniowa w Polsce; jako spółka pod nazwą Powszechny Zakład Ubezpieczeń działa od 1991 roku.