Międzynarodowy przetarg na ich dostawę ogłosił w 2009 roku Departament Imigracji i Paszportów bengalskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W lutym wyłoniono zwycięzcę - konsorcjum, w skład którego wchodzą: malezyjski IRIS Corporation Berhad, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz bengalska firma Dataedge.

Zadaniem wytwórni będzie dostarczenie w ciągu trzech najbliższych lat 6,6 milionów sztuk sczytywanych maszynowo książeczek paszportowych oraz półtora miliona sczytywanych maszynowo naklejek wizowych.

"Eksportowa produkcja dokumentów, systemów do ich wydawania oraz papieru zabezpieczonego, na stałe wpisała się w strategię Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Mamy już na tym polu kilka znaczących sukcesów" - mówi członek zarządu spółki Andrzej Bogun.

W 2009 r. wytwórnia dostarczyła 350 ton papieru zabezpieczonego na paszporty dla Turcji. Od początku 2008 roku produkuje ona książeczki paszportów biometrycznych dla Republiki Litewskiej (łącznie ponad 700 tys. sztuk), dostarczyła też kompletny system do ich personalizacji. W czerwcu 2008 roku specjaliści wytwórni wdrożyli mechanizm Rozszerzonej Kontroli Dostępu (Extended Access Control - EAC) w Systemie Personalizacji Paszportów Biometrycznych Republiki Litewskiej, tak by Litwa mogła rozpocząć wydawanie paszportów z odciskiem palca.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych jest spółką akcyjną, w której 100 procent udziałów należy do Skarbu Państwa.