Nagrodę dla najlepszego ministra finansów za 2009 r. przyznał Rostowskiemu miesięcznik bankowo-finansowy "The Banker", który należy do grupy publikacji biznesowych "Financial Times". To trzecie wyróżnienie przyznane polskiemu ministrowi finansów za jego politykę w czasie kryzysu.

Rostowski powiedział, że dzięki zrozumieniu rządu polska gospodarka stała się przykładem dla innych krajów. "Obcięcie wydatków, gdy rządy innych państw zwiększały je, a następnie podjęcie działań prowadzących do zwiększenia przychodów podatkowych, to kierunek, w którym teraz podążają inne państwa" - zaznaczył Rostowski.

"Ci sami ekonomiści, którzy przed rokiem doradzali zwiększenie wydatków państwa dla pobudzenia gospodarki, obecnie radzą ich obcięcie. Nie posłuchałem ich przed rokiem w przekonaniu, że długofalowy interes gospodarki polskiej wymaga innych działań" - dodał.

Redaktor miesięcznika "Banker" Brian Caplen przypomniał, że jeszcze rok temu obraz polskiej gospodarki odmalowywany był w czarnych barwach: prognoza spadku PKB sięgała 3 proc., mówiono o wycofywaniu kapitału z Polski przez zagraniczne banki i o protekcjonizmie, który zaszkodzi polskiemu eksportowi. "Mimo tych hiobowych wieści minister Rostowski zachował spokój i w trudnych okolicznościach podjął twarde, lecz słuszne decyzje" - wskazał Caplen.

Caplen pochwalił Rostowskiego za jaśniejsze wytyczenie terminarza dochodzenia Polski do EMU, utrzymania zaufania inwestorów i elastyczną linię kredytową z MFW, która dla polskiej gospodarki pełni funkcję polisy ubezpieczeniowej w okresie rynkowych perturbacji.