Rząd Grecji zatwierdził program oszczędnościowy, który ma ograniczyć rozdęty deficyt budżetowy i przywrócić krajowi zaufanie kredytodawców. Jak poinformował rzecznik rządu, dzięki redukcji funduszu wynagrodzeń dla pracowników sektora publicznego, zamrożeniu państwowych emerytur i podniesieniu podatków budżet uzyska dodatkowe 4,8 mld euro, co odpowiada 2 proc. produktu krajowego brutto.

"Z przekonaniem oczekujemy obecnie solidarności Unii Europejskiej" - oświadczył premier Jeorjos Papandreu w transmitowanej przez telewizję rozmowie z prezydentem Karolosem Papuliasem. Zaznaczył jednocześnie, że dla ustabilizowania sytuacji kraju potrzebne będą dalsze przedsięwzięcia.

Przyjęte w środę posunięcia to m.in. zwiększenie stawki podatku VAT o dwa punkty procentowe, do 21 proc., obcięcie pozapłacowych świadczeń finansowych dla pracowników sektora publicznego o 30 proc., podniesienie akcyzy na paliwa, tytoń i alkohol oraz zamrożenie na rok bieżący państwowych emerytur.