Nasz dowód osobisty będzie więc działać jak karta płatnicza?
Jerzy Miller:
To jest dobre porównanie. Dowód na odległość przedstawi nas np. urzędnikowi, tak jak karta płatnicza na odległość przedstawia nas bankowi.

Jak na odległość będzie można użyć dowodu w urzędzie?
Generalnie nie lubimy chodzić do urzędu, wobec tego powinniśmy korzystać z możliwości techniki i załatwiać sprawy urzędowe bez udawania się do urzędu. Co jest cechą karty płatniczej? W tej karcie jest elektronicznie zapisane, do kogo należy. W dowodzie osobistym będzie podobnie. Dzięki zakodowanej pamięci elektronicznej dowód osobisty, po włożeniu do odpowiedniego czytnika, potwierdzi moją tożsamość.

Gdzie będą się znajdować te czytniki?
W urzędach, tak by można było załatwiać sprawy, które wymagają okazania dowodu. Ale także takie czytniki powinny być w miejscach, które często odwiedzamy, czyli np. w bankach czy na poczcie.

Czy organizacyjnie i technicznie te rozwiązania są już przygotowane przez ministerstwo? Czy produkowane są już np. czytniki do dowodów?
Mamy przed sobą cały proces legislacyjny. Na razie Rada Ministrów przyjęła założenia do ustawy. Projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych. Lada moment rząd go rozpatrzy i skieruje do laski marszałkowskiej. Mam nadzieję, że żadne przeszkody formalne nie staną na przeszkodzie wydawaniu nowych dowodów od 1 stycznia 2011 r. Technicznie jesteśmy do tego przygotowani.

p


*Jerzy Miller - od 1998 do 2000 r. podsekretarz, następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz pełnomocnik ds. decentralizacji finansów publicznych w rządzie Jerzego Buzka. W 2007 roku objął funkcję wojewody małopolskiego. W 2009 roku został powołany na urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji

Więcej informacji: Dowód osobisty będzie jak karta bankowa