Produkt Krajowy Brutto wzrósł w IV kw. 2009 roku o 3,1 proc. rok do roku wobec 1,7 .proc w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 369.987,2 mln zł.

Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w IV kw. ub.r. 1,2 proc. kwartał do kwartału oraz 2,8 proc. w ujęciu rocznym, podał też GUS. Analitycy bankowi oczekiwali, że wzrost PKB w tym okresie wyniósł średnio 3,0 .proc r/r. Prognozy mieściły się w dość wąskim przedziale od 2,8 proc. do 3,1proc. przy średniej dokładnie na poziomie 3,0 .proc.