"W strefie euro musi być jasne dla wszystkich, a obecnie zwłaszcza dla Grecji, że każdy członek traci część suwerenności. Kiedy już rozwiążemy grecki problem, musimy sobie sporządzić instrumentarium, służące unikaniu tego rodzaju problemów w przyszłości" - uznał premier Luksemburga, wskazując zarazem, że nie ma mowy o ratowaniu Grecji z opałów przez przejęcie jej długów. Jean-Claude Juncker zapowiada, że w razie konieczności podejmie stanowcze działania przeciwko spekulacjom na rynkach finansowych, godzącym w Grecję.

"Mamy w piwnicy narzędzia tortur i pokażemy je, jeśli trzeba" - powiedział Juncker niemieckiej gazecie "Handelsblatt". "Musimy umocnić prymat polityki; polityka musi być w stanie powściągnąć rynki finansowe" - dodał, wyrażając opinię, że polityka może być podatna na szantaż tylko w takim stopniu, w jakim do tego dopuści.