To pierwsza podwyżka na tej autostradzie wprowadzona przez koncesjonariusza, spółkę Autostrada Wielkopolska, w historii funkcjonowania autostrady A2 jako odcinka płatnego. Od początku marca przejazd 150 km A2 kosztuje 36 zł, a nie jak do tej pory - 33 zł. Cena za przejazd 1 km autostrady podniosła się z 0,22 zł do 0,24 zł.

Przyczyną podwyżki jest wzrost kosztów bieżącego utrzymania autostrady oraz obsługi kredytów. W związku z tym wzrósł również koszt planowanych inwestycji, tj. rozbudowy i budowy nowych węzłów autostradowych.

Jak powiedziała rzeczniczka prasowa spółki Autostrada Wielkopolska S.A. Zofia Kwiatkowska, z dochodów z opłat zapewniane jest odpowiednie utrzymanie autostrady, obsługa kredytów oraz odkładane są środki na nowe inwestycje np. budowę nowych węzłów autostradowych.

Według niej spółka, choć nie miała takiego obowiązku, wprowadzenie podwyżki uzgodniła ze stroną publiczną. Na początku lutego uzyskała od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad akceptację nowej ceny.

Według przedstawicieli Autostrady Wielkopolskiej, cena w wysokości 0,24 zł za km autostrady jest jedną z najniższych w Europie. We Francji za przejazd kilometrem autostrady należy zapłacić średnio ok. 30 groszy, we Włoszech ok. 27 groszy, a w Chorwacji ok. 22 groszy.