Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawą abonamentową z pominięciem przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.TK uznał w listopadzie, że chociaż tryb uchwalenia ustawy jest niezgodny z konstytucją, to przepisy, dotyczące zwolnienia emerytów, trwale niezdolnych do pracy rencistów, a także bezrobotnych z płacenia abonamentu rtv będą mogły wejść w życie.

>>>Lewica wie jak finansować TVP

Ustawa - jak informuje Kancelaria Prezydenta - wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa abonamentowa uchwalona w 2008 r. z inicjatywy PO rozszerza katalog osób zwolnionych z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Oprócz dotychczas zwolnionych (m.in. osób, które ukończyły 75 lat, inwalidów I grupy) abonamentu nie musieliby płacić m.in. emeryci, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, trwale niezdolni do pracy renciści, bezrobotni, uprawnieni do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych