Powiedział, że podpisane dokumenty dotyczą m.in. zmian w porozumieniu o dostawach i metodach kształtowania ceł.

Moskwa i Mińsk nie zdołały do końca 2009 r. uzgodnić warunków dostaw rosyjskiej ropy w roku 2010, w tym w kwestii cła na rosyjski surowiec. Rozmowy w tej sprawie wielokrotnie przerywano i wznawiano.