Ewa Matyszewska: Po weekendowym Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia zakazu reklamy hazardu. Polscy zawodnicy na numerach startowych mieli napisy „Bet-at-home”, które reklamowały francuską firmę bukmacherską. Czy to prawda?
Tomasz Kierski z Izby Celnej w Krakowie: Nie do końca. Przede wszystkim wszczęto postępowanie przygotowawcze. Rozpoczął je Urząd Celny w Nowym Targu, właściwy dla Zakopanego, a nie Izba Celna. Organy celne, podobnie jak skarbowe, działają dwuinstancyjnie. Izba Celna jest organem II instancji. Skoro rozpoczęto postępowanie przygotowawcze w sprawie, nie można jeszcze mówić o postawieniu zarzutów.

Co jest sprawdzane?
Materiały dowodowe zostały zebrane i obecnie trwa analiza tych materiałów. Sprawdzane jest, czy nie zostały naruszone przepisy ustawy o grach w zakresie złamania zakazu reklamy hazardu. Na numerach startowych zawodników widniała nazwa jednego ze sponsorów – francuskiej firmy bukmacherskiej, urządzającej gry w internecie.

Więcej informacji: Celnicy sprawdzają Puchar Świata w skokach

p