Resort skarbu rozpoczyna proces prywatyzacji rynku hurtowego Bronisze, największej giełdy rolno-spożywczej w Polsce - powiedziała wiceminister skarbu Joanna Schmid. Skarb Państwa posiada prawie 60 proc. akcji rynku hurtowego Bronisze. "Proces prywatyzacji rynku hurtowego Bronisze będzie odbywał się w ramach koncepcji prywatyzacji spółek sektora rolno-spożywczego i jest skierowany do producentów rolnych" - podkreśliła wiceszefowa resortu skarbu.

We wtorek odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki. Zostały wprowadzone zmiany w statucie umożliwiające wypłatę dywidendy zaliczkowej oraz regulujące kwestie w sprawie obrotu akcjami spółki.