Produkcja przemysłowa w grudniu 2009 roku wzrosła o 7,4 proc. rdr, po wzroście o 9,8 proc. rdr w listopadzie 2009 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 5,4 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

"Grudzień, choć był kolejnym miesiącem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu, to jednak okazał się gorszy od oczekiwań. Kluczowa wydaje się sytuacja w przetwórstwie, która nie ulega aż tak dużej poprawie jak się spodziewaliśmy, co może oznaczać że odbudowa zapasów przez firmy owszem postępuje, ale jest to proces powolny" - twierdzi Monika Kurtek z banku BPH.

"Biorąc pod uwagę silny efekt niskiej bazy z ubiegłego roku, dodatnią różnicę w liczbie dni roboczych i systematyczną poprawę wskaźników koniunktury w przemyśle, wynik ten należy ocenić jako słaby" - wtóruje Radosław Cholewiński z Noble Banku