Ministerstwo Finansów nie zamierza odstąpić od opodatkowania świadczeń w postaci fundowanych przez pracodawcę profilaktycznych szczepień przeciwko grypie. Takie stanowisko resort przedstawił w odpowiedzi na interpelację poselską , podkreślając, że na pracodawcy nie ciąży obowiązek sfinansowania szczepień przeciwko grypie. Opłacenie tych szczepień należy traktować jako dobrowolny przejaw dbałości o zdrowie zatrudnianych osób.

Jak wskazało ministerstwo, zgodnie z kodeksem pracy wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Przepisy w tym zakresie nie regulują jednak kwestii profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Pracownicy, którzy otrzymali od pracodawcy nieodpłatne świadczenie w postaci szczepienia przeciw grypie, uzyskują przychód ze stosunku pracy. Zdaniem resortu decyzja o poddaniu się szczepieniu ma charakter indywidualny i jest podyktowana dbałością o własne zdrowie. Trudno byłoby przyjąć argument, że zasadniczym powodem zaszczepienia się pracownika przeciwko grypie byłaby ulga w postaci zwolnienia od podatku wartości świadczenia sfinansowanego przez pracodawcę.

Więcej informacji: Darmowa szczepionka z podatkiem

p