Jeżeli obywatel zażąda od urzędnika przesyłania decyzji i pism w formie elektronicznej, organ będzie miał obowiązek spełnić jego wolę. Takie zmiany wprowadziła uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności urzędów realizujących zadania publiczne.

"Obywatelowi i przedsiębiorcy dajemy możliwość decydowania, czy z urzędem chce się kontaktować drogą elektroniczną. Jeżeli zażąda, żeby kontakt ten odbywał się przez internet, musi on przebiegać w ten sposób. Do tej pory decydował o tym urząd" - wskazuje Wojciech Wiewiórowski, dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA.

Za pośrednictwem ePUAP będzie można również uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności informacji zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym, a także w prawie jazdy z danymi zawartymi w ewidencji. W tej formie będzie można również składać podania do urzędu skarbowego.

Nowelizacja zakłada, że termin zostanie zachowany, jeżeli pismo w formie dokumentu elektronicznego zostanie wysłane przed jego upływem do organu, a nadawca w tym czasie otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru.

Więcej informacji: Formalności w urzędzie załatwimy przez internet

p