Senat powołał w środę Jana Winieckiego, Jerzego Hausnera i Andrzeja Rzońcę na nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Poparcia Senatu nie uzyskała zgłoszona przez PiS kandydatura Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej. Otrzymała ona 35 głosów.

Chojna Duch i Bratkowski wybrani do RPP

Na Winieckiego głosowało 54 senatorów, za kandydaturami Rzońcy i Hausnera opowiedziało się po 51. Prof. Hausner był wicepremierem oraz ministrem pracy i gospodarki w rządzie Leszka Millera oraz Marka Belki. Rzońca jest doktorem nauk ekonomicznych, wiceprezesem zarządu i dyrektorem Działu Analitycznego w Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Jan Winiecki profesorem ekonomii m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz doradcą ekonomicznym w WestLB Polska