Pracodawcy najczęściej wykupują dla pracowników pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia. Umożliwiają także korzystanie z napojów. Pracownicy zazwyczaj chętnie korzystają z tego typu świadczeń, nie mając świadomości, że ich wartość stanowi przychód, który trzeba wykazać w zeznaniu rocznym i opodatkować.

Automat z kawą w firmie to żaden luksus. Jeśli napoje wydawane są wszystkim pracownikom bez przyporządkowania ilości do konkretnej osoby u pracownika korzystającego z automatu nie powstanie przychód. Kłopoty pojawiają się, gdy kawa wydawana jest tylko po odczytaniu specjalnej karty chipowej lub klucza, przypisanych do konkretnego pracownika.

Według organów podatkowych wartość pieniężna przyznawanych pracownikom darmowych napojów z automatu stanowi ich przychód ze stosunku pracy niezależnie od tego, czy wartość ta przekazywana jest w formie kart czy kluczy chipowych.

>>> Więcej: Bonusy od szefa należy opodatkować

p