"Przypuszczamy, że będzie pomiędzy 24 a 25 mld zł, czyli poziom przybliżony do deficytu z 2008 roku; oznacza to, że działania rządu, tj. pakiet oszczędnościowy na początku 2009 roku, dały bardzo pozytywne skutki" - powiedział Rostowski. Pakiet opiewał łącznie na 12 mld zł - przypomniał.

Podał, że wydatki w 2009 r. wyniosły ok. 300 mld zł, a dochody między 274 a 276 mld zł. "Tu jeszcze niektóre wydatki wymagalne są przekazywane - do końca tego tygodnia" - powiedział. Zaznaczył, że w ubiegłym roku odnotowano znacznie lepsze wyniki dochodów krajowych niż prognozowano w nowelizacji budżetu.

"Dochody krajowe będą o jakieś 11 mld zł wyższe niż prognozowaliśmy" - podkreślił Rostowski. "Z tego mamy ponad 9 mld zł wyższych dochodów podatkowych, z czego ponad 5 mld wyższych dochodów z podatku VAT, ponad 2 mld wyższych dochodów z akcyzy i ponad 1 mld wyższych dochodów z podatków PIT" - wymienił Rostowski. O 2 mld zł wyższe były dochody niepodatkowe - z tego prawie 700 mln zł z dywidendy ze spółek Skarbu Państwa, a 1,4 mld zł wpływów z praw poboru akcji PKO BP.

"Myślę, że ten wynik powinien wszystkich Polaków bardzo ucieszyć" - powiedział minister. Ocenił, że budżet jest w nienajgorszym stanie, pomimo panującego na świecie kryzysu. Podał, że rok 2009 zamknął się 1 mld zł nadwyżki w budżecie środków unijnych. Wydatki ze środków unijnych wyniosły ok. 24 mld zł, otrzymane zwroty z UE to 10,5 mld zł, a przewalutowane środki unijne z euro na złotówki - to 33,5 mld zł.

Rząd przygotowuje plan rozwoju i konsolidacji finansów publicznych, by zapewnić ich stabilność i bezpieczeństwo w następnych latach - powiedział Rostowski. "Kluczowym elementem tego planu będzie reguła wydatkowa, która zapewni, że przez następnych kilka lat w bardzo ograniczony sposób będziemy zwiększali wydatki publiczne. Żeby się mieścić w takich ramach, które zapewnią stabilność i bezpieczeństwo finansów" - podkreślił.

Zaznaczył, że rządowi chodzi o długotrwałą poprawę finansów publicznych przez następnych kilka lat. "Myślę, że wyniki budżetu na 2009 rok stanowią solidną, dobrą podstawę do dalszej poprawy finansów publicznych w następnych kilku latach" - powiedział minister finansów.

Wiceminister finansów Ludwik Kotecki powiedział, że relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB zbliżona będzie do szacowanych wcześniej 6,3 proc. Nie ma jeszcze pełnych danych dotyczących deficytu finansów publicznych. Resort czeka na dane z urzędów centralnych i samorządów.