W grudniu 2010 r. mija termin, do którego będą obowiązywać warunkowe zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej (DPS). Takie zezwolenia mają te placówki, które nie spełniają wymaganych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej standardów i w związku z tym realizują plan naprawczy. Standardy te dotyczą m.in. odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia personelu opiekuńczego, warunków mieszkalnych, sanitarnych i przystosowania budynku do potrzeb niepełnosprawnych.

Z danych resortu pracy wynika, że spośród 792 DPS, 227 placówek działa na podstawie warunkowych zezwolenień. Z tego bardzo poważnie zagrożone niedotrzymaniem terminu są 42 placówki. Jednocześnie resort pracy nie przewiduje wydłużenia procesu standaryzacji poza 2010 rok. Nie przewiduje więc tego nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, którą posłowie zajmą się na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Wprowadza natomiast wyższe kary za prowadzenie placówek opieki bez zezwolenia wojewody. Resort tłumaczy swoją decyzję o nieprzedłużeniu terminów tym, że samorządy miały prawie 14 lat na dostosowanie się do standardów. Te domy, które nie rokują żadnych szans na uzyskanie standardu będą zamykane lub przekształcane w inne jednostki.

>>> Więcej: DPS-om grozi likwidacja

p