O tym, że brak wyszczególnienia na fakturze opłat za internet i zamieszczanie na niej tylko jednej opłaty abonamentowej za pakiet kilku usług (np. internet, telewizja, telefon) pozbawia prawa do skorzystania z ulgi internetowej w PIT, informujemy od ponad roku (pierwszy materiał na ten temat opublikowaliśmy 11 grudnia 2008 r.). Aby w rocznym PIT wydatki na sieć odliczyć od dochodu, z faktury musi wynikać, jaka opłata jest pobierana za internet. Niestety, wielu operatorów na fakturach podaje jedną, zbiorczą opłatę za wszystkie dostarczane usługi. Najwięcej skarg w tym zakresie napływa na Telekomunikację Polską (TP). Po naszych publikacjach in-terwencję podjął rzecznik praw obywatelskich (pisaliśmy o tym 14 maja 2009 r.), który skierował pismo do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), aby ten rozwiązał problem.

– Prezes UKE zaapelował do TP o rozważenie możliwości wyszczególniania w fakturach opłaty za dostęp do internetu oraz ewentualnego wystawienia faktur korygujących – stwierdza w rozmowie z nami Piotr Dziubak, rzecznik prasowy UKE.

A co na to TP? Najwcześniej od rozliczenia za 2010 rok jej klienci będą mogli korzystać z ulgi internetowej.

>>> Więcej: Telekomunikacja blokuje ulgę na internet w PIT

p