Na przeszkodzie szybszej ekspansji - jaka w przeszłości zwykle następowała po recesji - stoją zdaniem ekonomistów takie czynniki jak ogromne zadłużenie konsumentów, którzy są teraz raczej skłonni oszczędzać, a nie wydawać.

Zwracano też uwagę na utrzymujące się uzależnienie niektórych największych banków od pomocy federalnej - funduszy z banku centralnego i Ministerstwa Skarbu.