Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje nowa niższa niż w poprzednim roku kwota minimalnej podstawy, od której będą opłacane składki przez niektórych ubezpieczonych.

Chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, twórców i artystów, wybrane osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Nowa minimalna podstawa wymiaru składek dla nich wynosi 1887,60 zł. Kwota ta stanowi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2010 roku (3146 zł).

>>> Więcej informacji: Przedsiębiorcy zapłacą niższe składki do ZUS

p