W ubiegłym roku z ulgi podatkowej na dzieci (tzw. ulgi prorodzinnej) skorzystało ponad 4,2 mln podatników. Odliczając po 1173,70 zł na każde dziecko, uchronili przed fiskusem w sumie ponad 6 mld zł.

Zdecydowana większość korzystających z ulgi prorodzinnej miała nadpłatę podatku, bo w formie zaliczek płatnicy pobierali im kwoty nieuwzględniające tej ulgi. A kto spodziewa się nadpłaty, ten powinien swój roczny PIT złożyć jak najszybciej, najlepiej już na początku roku. Wówczas już nawet w styczniu może otrzymać zwrot nadpłaty.

Jednak składając roczne rozliczenie podatku za 2009 rok, nie można działać rutynowo, bo wówczas łatwo wpaść w pułapkę, której ostatecznym rozstrzygnięciem będzie nie zwrot nadpłaty, ale konieczność korekty z grzywną.

Pułapka czyha na około milion podatników, którzy wskutek zmienionych przepisów ustawy o PIT nie mogą odliczyć już od podatku 1112,04 zł na każde dziecko jak cała reszta, bo ulga ta przysługuje im tylko w określonej proporcji.

>>> Więcej informacji: Podatkowa pułapka na milion podatników

p