W dłuższej perspektywie doprowadzi to do spadku cen usług. Stanisław Kluza zapowiada, że regulacje wejdą w życie w całości dopiero w 2011 roku. Ostateczne decyzje KNF co do kształtu rekomendacji T mogą zapaść w styczniu. Komisja planuje złagodzenie niektórych wcześniej proponowanych zapisów.

Np. rodziny mające duże dochody będą mogły przeznaczać na obsługę zobowiązań kredytowych i finansowych więcej niż połowę tego, ile zarabiają. Stanisław Kluza szacuje, że sektor bankowy będzie miał za 2009 r. ok. 10 mld zł zysku, ale zapowiada, że KNF będzie namawiała banki, by nie wypłacały dywidendy, ale zatrzymały pieniądze w spółkach.

>>>Czytaj więcej: Kluza: Rekomendacja T ma obowiązywać od 2011 roku

p