W praktyce jednym z najskuteczniejszych sposobów na uniknięcie zwolnień jest rzetelne wykonywanie obowiązków pracowniczych i przestrzeganie organizacji pracy w firmie. Dzięki temu pracownik nie tylko nie dostarcza pracodawcy powodów do zwolnienia, ale swoim działaniem utrudnia mu też uzasadnienie zwolnienia, które jest konieczne w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Pracownik powinien pamiętać o wykonywaniu wszystkich drobnych obowiązków pracowniczych, których niewykonanie może jednak posłużyć pracodawcy jako przyczyna zwolnienia. Musi m.in. potwierdzać codzienną obecność w pracy w sposób przyjęty w firmie, informować o przyczynach i terminie nieobecności w pracy, spełniać wymogi formalne (np. korzystać z formularzy urlopowych, zamiast zgłaszać słownie termin wolnego), przestrzegać przepisów bhp, stosować się do poleceń przełożonego. Takie działanie na pewno utrudni zgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy.

Więcej informacji: 15 sposobów jak można uniknąć zwolnienia przez pracodawcę

p