"Sprawdzenie przyczyn rezygnacji prezesa banku nakazują przepisy" - mówi Polskiemu Radiu Łukasz Dajnowicz z biura prasowego KNF. Według prawa jego następca, też znajdzie się pod lupą polskiego nadzoru finansowego. Choć Włochom nie spieszy się z wyborem nowego prezesa. Bielecki przestanie przecież pełnić fukncję dopiero 11 stycznia.

>>>Bielecki odchodzi z Pekao. Do rządu?

Od końca 1980 r. Jan Krzysztof Bielecki był ekspertem ekonomicznym NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym działał w podziemnych strukturach związku. W 1989 r. był jednym z założycieli Gdańskiego Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego Kongres Liberałów. Od lutego 1990 r. zajmował miejsce w Prezydium Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

Od kwietnia 1994 r. był członkiem Unii Wolności - po połączeniu się UD i KLD, a w latach 1989 - 1993 posłem. W grudniu 1990 r. został powołany na urząd premiera. Po wyborach w październiku 1991 r. złożył dymisję. W rządzie Hanny Suchockiej był ministrem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej. W grudniu 1993 r. został przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, a w październiku 2003 r. objął funkcję prezesa w banku Pekao S.A..