Stopa bezrobocia w październiku 2009 roku wyniosła 11,1 proc. wobec 10,9 proc. we wrześniu 2009 roku - podał GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu października 2009 roku wyniosła 1.744,3 tys. osób.