Jak informuje ZUS, dane umożliwiające stwierdzenie czy dany pacjent jest objęty ubezpieczeniem są przekazywane do NFZ w formie elektronicznej. Raz w tygodniu do Funduszu trafiają deklaracje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklaracje wyrejestrowania z ubezpieczenia. Raz w miesiącu NFZ otrzymuje pliki zawierające informacje o należnych i opłaconych składkach.

"Dane, które przekazujemy do NFZ są wystarczające do ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma potrzeby, by dublować je na papierze" - tłumaczy Mirosława Boryczka.

WIęcej informacji: ZUS: Koniec legitymacji ubezpieczeniowych

p