Ministerstwo Finansów poinformowało o rozszerzeniu akcji przesyłania przez internet zeznań rocznych za 2009 rok bez e-podpisu o formularze PIT-38 i PIT-39. To dobra wiadomość dla podatników, którzy w 2009 roku osiągną przychody ze zbycia akcji lub przychody ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. Zdaniem ekspertów to kolejny krok w dobrym kierunku, ponieważ pozwala na przesyłanie zeznań przez internet bez zbędnych formalności i kosztów. Rozszerzenie akcji przez resort i poinformowanie o tym już teraz może przyczynić się do upowszechnienia tej formy składania deklaracji podatkowych.

Eksperci podatkowi zwracają uwagę, że doświadczenia ostatniego roku pokazały, iż to właśnie e-podpis, który kosztuje ok. 300 zł, ogranicza elektroniczne składanie zeznań do urzędów skarbowych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą własnych firm. Rezygnacja z tego wymogu spowodowała lawinowy wzrost liczby deklaracji złożonych elektronicznie. Zeznania e-PIT bez e-podpisu za 2008 rok przesłało prawie 90 tys. podatników (akcja trwała zaledwie trzy tygodnie), podczas gdy rok wcześniej, gdy e-podpis był wymagany, skorzystało z tej możliwości jedynie 419 podatników.

Małżonkowie, którzy będą chcieli przesłać przez internet wspólne zeznanie, będą musieli jednak dodatkowo poinformować o tym fakcie na papierowym formularzu naczelnika urzędu skarbowego. Nie będą musieli tego robić małżonkowie, którzy przesłali swój wspólny e-PIT-37 za 2008 rok.

Więcej informacji: Nawet bez e-podpisu będzie można złożyć roczny PIT

p