"Perspektywa dla polskich banków pozostaje negatywna, ponieważ fundamenty finansowe banków są wciąż słabe. Pogorszyło się otoczenie operacyjne, spadła jakość aktywów, niższa jest dochodowość oraz perspektywy wzrostu" - napisali analitycy Moody's w najnowszym raporcie na temat polskich banków.

>>>Zachód przestaje ufać polskim bankom

Zdaniem analityków Moody's sytuacja polskich banków nie ulegnie znacznej poprawie w kolejnych 12-18 miesiącach."Oczekujemy, że negatywny trend widoczny w wynikach polskich banków w pierwszym półroczu będzie nadal widoczny w kolejnych okresach. Pomimo dobrej sytuacji w jakiej były one przed kryzysem, polskie banki nie były w stanie ograniczyć kryzysu zaufania w sektorze korporacyjnym, co doprowadziło do znacznego ograniczenia ich przychodów " - napisali analitycy