Dodano też punkt przewidujący wypłatę tzw. Dywidendy zaliczkowej z tegorocznego zysku, więc do podziału jest ponad 12 mld zł. WZA ma też udzielić absolutoria władzom spółki za 2006 rok. Nie przyznało ich w szczytowym momencie konfliktu. Nowa wersja statutu wprowadza zapis przyznający radzie nadzorczej prawo do określenia dnia wypłaty dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana w ratach i kilka znanych spółek już z tej możliwości skorzystało. Na przykład, w dwóch ratach była wypłacona dywidenda KGHM za 2007 rok. Dzięki takim uprawnieniom rady PZU łatwiej będzie zebrać potrzebne kwoty. PZU ma ponad 21 mld zł w papierach dłużnych.

Więcej informacji: Dyskretna wypłata 12 mld. zł. dywidendy z zysku PZU