Wywóz śmieci będzie coraz droższy, chyba że szybko zostanie uporządkowana gospodarka odpadami. Taki wniosek płynie z wczorajszego posiedzenia trzech sejmowych komisji, poświęconego stanowi gospodarki odpadami. Posłowie z komisji Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Ochrony Środowiska nie zostawili suchej nitki na rządzie. Argumentowali, że w ostatnich latach nic nie zrobiono, by w 2010 roku skutecznie wypełnić unijne zobowiązania.

"Nie mamy potrzebnej infrastruktury, nie działa segregacja śmieci, recykling i biologiczne przetwarzanie odpadów" - ocenia posłanka Mirosława Masłowska (PiS). Jej zdaniem Polska nie jest w stanie szybko zmniejszyć liczby odpadów, które trafiają na wysypiska. Tymczasem nasz kraj, wstępując do UE, zobowiązał się, że do 2010 roku zmniejszy o 25 proc. ilość biodegradowalnych śmieci ze składowisk. W efekcie w przyszłym roku grożą nam wysokie kary ze strony Komisji Europejskiej. Jeśli tak się stanie, zapłacą obywatele.

Więcej informacji:Opłaty za wywóz śmieci pójdą w górę

p