"Wpłynęło 13 wniosków taryfowych i czekamy już tylko na dokumenty od Vattenfall Sales Poland" - powiedziała Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki tuż przed zakończeniem pracy urzędu. Z dokumentów, które regulator zdążył wczoraj jedynie przejrzeć, a nie były to wszystkie wnioski, jakie otrzymał, wynikało, że sprzedawcy chcą jego zgody na podwyżki cen o 17–21 proc.

Obecnie tylko RWE Polska i Vattenfall Sales Poland stosują ceny niezatwierdzone przez regulatora. Ich odpowiedź na wezwanie URE nie oznacza automatycznie, że zgodzą się z jego decyzjami. "Złożenie wniosku nie zmienia naszego stanowiska, że nie podlegamy obowiązkowi stosowania taryf zatwierdzanych przez prezesa URE" - mówi Iwona Jarzębska, rzecznik RWE Polska.

Więcej informacji: Sprzedawcy energii chcą 20 procentowej podwyżki

p