Interwencje walutowe pomogły. Kurs euro spadł i nie przekroczył niebezpiecznego poziomu, po którym polski dług przekroczyłby drugi próg ostrożnościowy. TO oznaczałoby gigantyczne cięcia.

Jednak według dzisiejszego kursu złotego wobec euro, po którym liczony jest polski dług publiczny, udało się uratować budżet. Kurs, według NBP, wynosi 4,42.