Zgodnie z komunikatem, od początku roku zadłużenie wzrosło o 54 mld 579,3 mln zł, czyli o 7,8 proc. Zadłużenie krajowe wyniosło na koniec sierpnia 537 mld 183 mln zł, co oznacza wzrost o 596,3 mln zł(0,1 proc.) wobec lipca 2011 r. Od początku roku zadłużenie krajowe wzrosło o 30 mld 171,5 mln zł, czyli o 6 proc.

Zadłużenie zagraniczne w sierpniu wyniosło 213 mld 103,6 mln zł, co oznacza wzrost wobec lipca o 6 mld 143,3 mln zł, czyli o 2,9 proc. Od początku roku zadłużenie zagraniczne wzrosło o 24 mld 407,9 mln zł, czyli o 12,5 proc.

Ministerstwo Finansów podało, że na koniec sierpnia 2011 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,24 lat, czyli tyle samo, co w lipcu. Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,38 lat wobec 4,42 lat na koniec lipca.

Zgodnie z informacją MF, według stanu na koniec sierpnia 2011 r., w przyszłym roku zapadają obligacje rynkowe o wartości 105 mld 302 mln zł, bony skarbowe o wartości 16 mld 747 mln zł oraz obligacje oszczędnościowe warte 1 mld 952 mln zł.

Zadłużenie Skarbu Państwa w złotych stanowiło na koniec sierpnia 2011 r. 71 proc. całości zadłużenia wobec 71,6 proc. na koniec lipca 2011 roku. Zadłużenie w euro wyniosło 20,3 proc. wobec 19,8 proc. na koniec lipca 2011 r. Zadłużenie w dolarach wyniosło 4,2 proc. wobec 4,1 proc. na koniec lipca 2011 r. Zadłużenie w pozostałych walutach (frank szwajcarski, jen) wyniosło 4,5 proc., czyli tyle samo, co na koniec lipca 2011 r.

Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, według stanu na koniec sierpnia 2011 roku, wynosi 3 mld 651 mln euro, w 2013 roku 3 mld 755 mln euro, w 2014 roku 4 mld 508 mln euro.