Główną przyczyną wzrostu liczebności osób bogatych i zamożnych są: systematyczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wysoki poziom wzrostu gospodarczego. Według szacunków KPMG w Polsce w 2010 roku było 620 tys. osób bogatych i zamożnych. Do grupy bogatych analitycy KPMG zaliczają osoby, które mają przeciętny dochód miesięczny powyżej 20 tys. zł brutto (oraz aktywa płynne o wartości powyżej 1 mln dolarów - gotówkę, lokaty, obligacje). Ich liczbę szacuje się w Polsce na ok. 50 tys. Do grupy osób zamożnych należą ci, których przeciętny dochód miesięczny brutto wynosi od 7,1 tys. do 20 tys. zł). Ich liczbę szacuje się w Polsce na ok. 555 tys. Do grupy aspirujących (ocenianej na około 2 mln osób) zaliczają się ci, którzy zarabiają 3,7-7,1 tys. zł brutto miesięcznie.

Z danych Ministerstwa Finansów, na które powołuje się "Rzeczpospolita" wynika, że począwszy od 2001 roku liczba bogatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie. Z pogorszeniem mieliśmy do czynienia tylko raz - właśnie w 2001 r., gdy liczba bogatych spadła w porównaniu z poprzednim rokiem (z 307,2 tys. w 2000 r. do 227,3 tys. w 2001 r.). Liczba bogatych przekroczyła 300 tys. w 2004 r., 400 tys. - w 2006 r., 500 tys. - w 2008 r., a rok później - ponad 600 tys.

Najwięcej bogatych i zamożnych mieszka w woj: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim.