"Oczekiwania rynkowe na dwie podwyżki stóp procentowych po 25 pb w tym roku mogą być uzasadnione. Będziemy z pewnością zwracali szczególną uwagę na ceny surowców oraz żywności, na zbiory w Polsce, kształtowanie się inflacji bazowej i perspektywy wzrostu gospodarczego" - powiedziała dziennikarzom członek RPP Elżbieta Chojna-Duch. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

"Biorąc pod uwagę uwarunkowania gospodarki globalnej oraz poważną niepewność związaną ze zmianą warunków makroekonomicznych w kraju wzrost PKB w 2011 roku będzie na poziomie około 4 proc., ale w kolejnych kwartałach tego roku jego tempo nie będzie takie, jak notowaliśmy ostatnio i będzie spowalniało" - dodała. Chojna-Duch powiedziała, że sytuacja w Grecji nie powinna mieć istotnego znaczenia dla kursu PLN. "W roku obecnym oraz przyszłym nie będzie istotnego wpływu sytuacji w Grecji na kurs złotego. Restrukturyzacja greckiego długu jest według mnie nieunikniona, ale będzie to proces długotrwały, rozłożony przynajmniej na 1,5-2 lat" - powiedziała.