Nouriel Roubini uważa, ze w ciągu najbliższych pięciu lat trzy kraje, stojące na krawędzi bankructwa wyjdą ze strefy euro - pisze portal cnbc.com. Jego zdaniem to będzie jedyne wyjście, by uchronić się przed zerowym wzrostem gospodarczym, czy recesją. Dopiero po odzyskaniu kontroli nad stopami procentowymi czy kursem waluty z rąk Europejskiego Banku Centralnego gospodarki tych krajów staną się bardziej efektywne. 

Ale nie tylko Europę czekają problemy. Zdaniem Roubiniego USA będą musiały wreszcie się wziąć za opanowanie deficytu budżetowego. Wszystko jednak leży w rękach nie tylko prezydenta, ale także właścicieli obligacji amerykańskich. Oni mogą nie chcieć czekać na program naprawczy.

Roubini przestrzega też przed kolejnymi kryzysami. Jego zdaniem system światowych finansów nie został naprawiony, a tylko połatany. Dopiero gruntowna reforma systemu finansowego świata może, zdaniem Doktora Zagłady, wreszcie wyprowadzić gospodarkę na prostą.