"Zgodnie z założeniami wieloletniego planu finansowego przychody z prywatyzacji w 2012 roku powinny wynieść 10 mld zł, w 2013 roku 5 mld zł i w 2014 roku również 5 mld zł. Przy założeniu oczywiście, że Ministerstwo Skarbu Państwa przejmie spółki, które obecnie są nadzorowane przez inne resorty" - podkreślił rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór.

Dodał, że w tym roku planowane wpływy z prywatyzacji to minimum 15 mld zł. MSP zaplanowało na ten rok ofertę publiczną banku BGŻ, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz holdingu nieruchomościowego. Resort skarbu prowadzi ponadto prywatyzację uzdrowisk i przedsiębiorstw komunikacji samochodowej. Na ten rok zaplanowano też sprzedaż spółek z branży chemicznej, giełd rolnych oraz spółek inseminacyjnych, tzw. SHiUZ-ów.