Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2011 roku wzrosło o 14.141,6 mln zł, czyli o 2,0 proc. i wyniosło 726.212,5 mln zł - podało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów. Od początku roku zadłużenie wzrosło o 3,5 proc., czyli o 24.361,9 mln zł. Zadłużenie krajowe wyniosło 526.771,8 mln zł, czyli wzrosło o 11.421,3 mln zł (2,2 proc.) wobec stycznia. Od początku roku wzrosło o 19.760,3 mln zł, czyli o 3,9 proc.

Zadłużenie zagraniczne w lutym wyniosło 199.440,7 mln zł, czyli wzrosło o 2.720,2 mln zł (1,4 proc.) wobec stycznia. Od początku roku wzrosło o 4.601,7 mln zł, czyli o 2,4 proc. Na koniec lutego 2011 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,16 lat (4,25 w styczniu).

Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,40 lat wobec 4,47 w styczniu. Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec lutego 2011 r. wyniosło 72,5 proc. całości zadłużenia wobec 72,4 proc. na koniec stycznia 2011 roku - podał resort finansów w komunikacie. Zadłużenie w euro wyniosło 19,8 proc. wobec 20,0 proc. na koniec stycznia 2011 r.

Zadłużenie w USD wyniosło 3,6 proc. wobec 3,7 proc. na koniec stycznia 2011 r. Zadłużenie w innych walutach wyniosło 4,1 proc. wobec 4,0 na koniec stycznia 2011 r.