Od przyszłego roku wiejskie gminy będą mogły ubiegać się o unijne dotacje na budowę infrastruktury, która zapewni ich mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego internetu. Na ten cel Polska dostała dodatkowe 30 mln euro. Pochodzą one z puli środków, które UE przeznaczyła na walkę z kryzysem gospodarczym. Będą dostępne po zatwierdzeniu przez Brukselę zmian w polskim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Trafił on do KE w lipcu. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad sposobem wykorzystania dodatkowych pieniędzy. Resort współpracuje przy uruchomieniu nowych dotacji z MSWiA, gdzie usłyszeliśmy, że nowe wsparcie nie może się pokrywać z już dostępnym w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, bo nie można korzystać z dwóch różnych rodzajów unijnego wsparcia na ten sam projekt.

W czwartek Komisja Europejska opublikowała nowe wytyczne odnośnie do wspierania ze środków publicznych inwestycji w sieć internetową. Dotowane mogą być projekty na obszarach, na których operatorzy prywatni nie inwestują w nowe sieci i z tego powodu dostęp do internetu jest utrudniony. Natomiast na terenach, gdzie panuje między nimi konkurencja, firmy nie powinny mieć dostępu do pomocy publicznej.

Więcej informacji: Wieś dostanie 30 mln. euro na rozwój internetu

p