Po raz pierwszy od przyznania Polsce unijnych funduszy na lata 2007–2013 konkursy na dotacje na budowę sieci internetowych będą zorganizowane we wszystkich województwach. W ubiegłym roku granty dla firm, chcących inwestować w internet w miejscowościach, które duzi operatorzy telekomunikacyjni ze względów biznesowych omijają, były dostępne tylko w niektórych regionach.

"Od początku marca sukcesywnie ruszają konkursy na dotacje w kolejnych województwach. Chcemy, by w tym roku granty były dostępne w całym kraju" - mówi Rafał Poździk z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Więcej informacji:100 mln zł. do podziału dla małych firm na budowę sieci internetowej

p