Na podstawie koszyka towarów i usług GUS wylicza wskaźniki inflacji. Coroczne rewizje jego składu odzwierciedlają zmiany stylu życia Polaków, choć nie tylko. W tegorocznej rewizji wyraźnie (o 0,7 pkt proc.) wzrósł udział kosztów związanych z użytkowaniem mieszkania i opłatami za gaz czy prąd. – To pochodna tego, że w 2009 roku wzrosły ceny tych usług. A konsument nie może z nich zrezygnować, więc w koszyku uwzględniono, że faktycznie więcej na nie wydajemy – mówi Piotr Kalisz, główny ekonomista Citibanku Handlowego.

W efekcie koszty mieszkania stanowią 1/5 naszych wydatków. Odwrotnie jest z wydatkami na odzież i obuwie, których ceny od wielu miesięcy spadają, a więc siłą rzeczy spada ich udział w koszyku dóbr (w 2010 r. o 0,3 pkt proc. w porównaniu do 2009 roku). Spadek udziału żywności to kontynuacja tendencji utrzymującej się od wielu lat.

Więcej informacji:Zmiany w strukturze wydatków Polaków. Wydajemy mniej na żywność, więcej na restauracje

p