Do tej pory, nawet jeżeli to robiła, ryzykowała, że jej decyzje będą kontestowane. Tak było w przypadku decyzji UTK w sprawie pociągów Interregio uruchamianych przez należące do samorządów Przewozy Regionalne. Interregio doprowadziły do obniżki cen na popularnych trasach i jednocześnie odebrały pasażerów dotowanym przez państwo składom PKP Intercity.

Urząd, który nakazał wycofanie części pociągów Interregio z rozkładu, został oskarżony o sprzyjanie państwowej spółce. Wszystko wskazuje jednak na to, że pociągi Przewozów Regionalnych nie wylecą z rozkładu. Powód – urząd nie ma obecnie wystarczających kompetencji do rozstrzygania podobnych sporów.

W ramach przyznawania nowych kompetencji raczej nie wchodzi jednak w grę oddanie urzędowi praw do regulowania taryf kolejowych na wzór Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza ceny energii.

Więcej informacji: Urząd Transportu Kolejowego będzie rozstrzygał spory między przewoźnikami

p