Najciekawsze w całym projekcie są możliwości, jakie daje leasing czy zakup turbiny wiatrowej. Instalując pompę ciepła, można obniżyć koszty ogrzewania domu, ale ciepła nie da się sprzedać komuś innemu. W przypadku produkcji prądu jest inaczej i Energa chce, żeby jej klienci stali się jednocześnie producentami prądu na sprzedaż.

"Klient otrzyma możliwość odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej bez konieczności uzyskania koncesji na wytwarzanie" - mówi Ireneusz Kulka. Energa Obrót przewiduje, że w przypadku produkcji prądu przez jej odbiorców będzie możliwe pozyskiwanie zielonych certyfikatów. Wytwórcom zielonej energii prawo gwarantuje dodatkowe przychody ze sprzedaży takich certyfikatów.

Więcej informacji: Energa zaproponuje klientom zakup turbiny wiatrowej i sprzedaż nadwyżki energii

p