Powstają nowe projekty, które mają poprawić bezpieczeństwo dostaw gazu. Będziemy mogli sięgnąć po LNG z Ukrainy i zapasy z Białorusi – ustalił DGP.Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozważa możliwość budowy magazynów gazu na Białorusi. Z prośbą o pomoc w inwestycji zwrócił się Mińsk.

"Kraj ten nie ma podziemnych magazynów. Odkryto tam dwie struktury geologiczne, w których można byłoby je wybudować. Nasi sąsiedzi nie mają jednak doświadczenia w tego typu projektach. Dlatego zwrócili się do nas" - tłumaczy Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w resorcie gospodarki. Według niego takiej pomocy, zarówno finansowej, jak i technicznej, może udzielić PGNiG.

p